Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 22. mai  

21/02-2006 11:23:00: (TEL) Tre av fire funksjonshemmede i jobb

(Fornebu, 21. februar 2006): En evaluering fra SINTEF viser at
Telenors Handicap-program (HCP) lykkes med målsettingen om å være
(Fornebu, 21. februar 2006): En evaluering fra SINTEF viser at
Telenors Handicap-program (HCP) lykkes med målsettingen om å være en
hjelpende hånd ut i arbeidslivet for funksjonshemmede.

Telenors Handicap-program har 10-års jubileum i sin nåværende form i
år. SINTEFs evaluering  har hatt som formål å finne ut hvilke
konsekvenser handicap-programmet har hatt for deltakerne, for
bedriftene og for samfunnet siden oppstarten i 1996. Konklusjonen er
svært positiv. Om lag 80 medarbeidere med ulik funksjonshemming har
gjennomført programmet, ca. 75 prosent av disse er i dag i arbeid.
Samtidig har det offentlige spart ca 25 millioner kroner i uføretrygd
i perioden. SINTEF skriver likevel i sin rapport at samarbeidet med
Aetat og arbeidslivssentrene bør styrkes for å gjøre tiltaket bedre
kjent.

Springbrett
"Evalueringen viser at HCP har lykkes med sine hovedmål, nemlig å
være et springbrett ut i arbeidslivet for mennesker med
funksjonshemming," sier leder for Telenors Handicap-program, Ingrid
A. Ihme.
"Vi ønsker å bidra til en holdningsendring og en alminneliggjøring av
funksjonshemmede i arbeidslivet. Gjennom programmet kan vi gi
funksjonshemmede kunnskap og arbeidserfaring som skal til for å bryte
ut av trygdetilværelsen," sier hun.

3 av 4 i arbeid
Spørreundersøkelsen viser at tre av fire deltagere som har
gjennomført programmet har fått varig arbeid i ettertid. Halvparten
av disse mener dette er takket være selve programmet og at de ellers
ikke hadde vært i jobb.
Bedriftene opplever at ansatte med funksjonshemming er en styrke for
miljøet. Enkelte hevder at det kan påvirke arbeidsmoral og sykefravær
hos resten av de ansatte i positiv retning.
"Programmet bør kunne være modell for liknende tiltak i andre
bedrifter. Kjennskapen til HCP er imidlertid fortsatt liten, til
tross for aktivt informasjonsarbeid fra Telenor," fortsetter Ingrid
A. Ihme.
Handicap-programmet er også engasjert i etableringen av et liknende
prosjekt i Sverige. "Open up"  er et EU-prosjekt og et pilotprosjekt
inspirert av Telenors Handicap-program. Gjennom praktisk trening skal
personer med nedsatt funksjonsevne gis muligheter til jobb. Fra
februar 2006 skal 20 deltagere være klare til å delta i prosjektet.

HCP
Telenors Handicap-program er et toårig opplærings- og
arbeidstreningsprogram for fysisk funksjonshemmede. Programmet skal
gi deltakerne arbeidserfaring og omfatter kurs, reell arbeidstrening
og oppfølging Årlig tas mellom 15 og 20 deltagere opp på kurset, i
2006 har programmet 19 deltagere.

Datainnsamlingen for evalueringen er gjort gjennom fokusgruppemøter
og individuelle intervju med deltakere og ledere, samt gjennom en
spørreundersøkelse blant tidligere og nåværende deltakere.

For ytterligere informasjon:
Reidun Skøien, SINTEF Helse, Oslo: +47 92617276
(reidun.m.skoien@sintef.no)

Ingrid A. Ihme, leder Telenors Handicap-program: +47  950 39 052
(ingrid.ihme@telenor.com)

Se også www.telenor.no/hcp og www.sintef.no/hcp

Til redaksjonen:
Et bilde av Ingrid Annette Ihme er tilgjengelig på:
http://www.telenor.no/om/presse/bildegalleri/arkiv/060221.shtml

Copyright © Hugin ASA 2006. All rights reserved.

Nyheten er levert av Hugin.