Kurser i sanntid. Sist oppdatert: onsdag 20. februar  

11/05-2009 08:24:14: (TORG.OTC) Endring av navn til Torghatten ASA

I generalforsamling den 7. Mai 2009 ble det vedtatt å skifte navn på selskapet til Torghatten ASA.

Vedtak:
Vedtektenes § 1 Firma skal lyde:

§1 Selskapets foretaksnavn er Torghatten ASA. Selskapet skal være et allmennaksjeselskap

Registrering av navneendring er oversendt foretaksregistret.

Ekstern link: http://www.netfonds.no/news/nfmf/20090511/
Ekstern link: http://

Nyheten er levert av NFMF.