Denne siden fornyes snart!

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 24. september 
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

04/02-2010 14:34:00: North Energy - Vellykket Offentlig Emisjon

NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE
UNITED STATES


(Oslo/Alta, 4. februar 2010) North Energy ASA ("North Energy eller "Selskapet"),
et lete- og produksjonsselskap med fokus på Norskehavet og Barentshavet, har
gjennomført en vellykket offentlig emisjon ("Emisjonen") Første noteringsdag på
Oslo Axess forventes å være 5. februar 2010.


Styret i North Energy vedtok 4. februar å utstede 12 086 899 nye aksjer til NOK
26,50 pr. aksje. Det var stor etterspørsel fra både internasjonale og norske
institusjonelle investorer og Emisjonen ble overtegnet.

Bruttoproveny fra Emisjonen er NOK 320 millioner. I tillegg vil Selskapet motta
NOK 30 millioner fra utøvelse av tegningsretter. Dette gjør at selskapet får en
bruttoproveny på NOK 350 millioner.

Når man inkluderer oppkjøpet av 4 sea energy AS, gjør dette at Selskapet har
hentet in ny egenkapital på totalt NOK 400 millioner.

Om lag 95 prosent av Tilbudsaksjene er tildelt institusjonelle investorer og om
lag 5 prosent av Tilbudsaksjene er tildelt i tilbudet til retailinvestorer i
Norge. Internasjonale investorer er tildelt om lag 71 prosent av Tilbudsaksjene.
Ansatte er tildelt totalt 4 200 Tilbudsaksjer.

Melding om tildeling vil bli sendt ut 5. februar, og levering av Tilbudsaksjer
er forventet å skje den 10. februar. Levering av Tilbudsaksjer forutsetter
korrekt betaling som beskrevet i prospektet. For investorer som har tilgang til
investortjenester gjennom sin kontofører i VPS, er det mulig å kontrollere
tildelingen av Tilbudsaksjer fra og med 5. februar. Investorer som ønsker å vite
mer om tildelingen, kan kontakte SEB Enskilda, Pareto Securities eller RS Platou
Markets. Aksjene i North Energy forventes å bli tatt opp til handel på Oslo
Axess 5. februar og vil handle under tickeren NORTH.

I tillegg til Emisjonen vil Selskapet utstede 1 886 792 vederlagsaksjer til kurs
NOK 26,5 pr. aksje i forbindelse med oppkjøpet av 4 sea energy AS til en samlet
verdi av NOK 50 millioner. Aksjene vil utstedes så snart som mulig etter
gjennomføring av Emisjonen.

Etter utstedelse av 13 973 691 aksjer gjennom Emisjonen og utstedelsen av
vederlagsaksjer har Selskapet 23 174 661 utestående aksjer og mer enn 300
aksjonærer. Prisen på NOK 26,50 per aksje tilsvarer en markedsverdi av selskapet
på ca NOK 615 millioner etter Emisjonen og utstedelsen av vederlagsaksjer.

Selskapet har dessuten mottatt tegninger for1 401 860 aksjer i forbindelse med
utøvelse av frittstående tegningsretter. Tegningskursen er fastsatt til NOK
21,20 pr. aksje, tilsvarende 20 prosent rabatt på tegningskursen i Emisjonen.
Tegningsperioden er avsluttet, og Selskapet vil orientere om endelig resultat
omkring 9. februar. Aksjene forventes utstedt 17. februar 2010. Utøvelsen av de
frittstående tegningsrettene vil gi Selskapet et bruttoproveny på NOK 30
millioner.


Medlemmer av Selskapets ledelse vil i løpet av 14 dager kunne utøve opsjoner til
å tegne et antall nye aksjer svarende til 5,5% eierandel i Selskapet etter
gjennomført Emisjon. Innløsningskurs for disse aksjene er mellom NOK 15 og NOK
25 per aksje.

"Vi er svært fornøyd med å ha gjennomført en vellykket IPO, som er en viktig
milepæl for North Energy. Gjennom noteringen på Oslo Axess får aksjonærene
mulighet til å handle aksjen på en regulert markedsplass. Emisjonen gir North
Energy finansiell styrke til å gjennomføre vårt ambisiøse boreprogram samt
vurdere andre gode forretningsmuligheter, sier Erik Karlstrøm, administrerende
direktør i North Energy.

RS Platou Markets AS, SEB Enskilda AS og Pareto Securities AS er
hovedtilretteleggere av Emisjonen og noteringen på Oslo Axess.
SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA og Argo Securities AS er
medtilretteleggere av tilbudet til retailinvestorer i Norge.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1380792]

Nyheten er levert av Hugin.

Utforming |  Hjelp |  Personvern  | Bytt til sanntid  Åpne markeder: Nasdaq, Nyse, Amex
mandag 24/09-2018 19:28:39