Denne siden er under oppussing.

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 22. september 
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

20/03-2017 07:59:01: (NSG) Årsrapport for 2016 og innkalling til generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA

Norske Skog avholder ordinær generalforsamling den 19. april 2017 
kl 13:00 i Karenslyst allé 2 på Skøyen i Oslo. Innkalling og 
påmelding til generalforsamlingen og årsrapport for 2016 finnes på: 
www.norskeskog.com. Innkalling og påmeldingsinstrukser til 
generalforsamlingen sendes samtlige aksjonærer med kjent adresse i 
dag. 
Styret i Norske Skog har vedtatt dagsorden for selskapets ordinære 
generalforsamling:

1.	Åpning av møtet ved styrets leder. Opptak av fortegnelse 
    over møtende og representerte aksjonærer 
2.	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med 
    møteleder
3.	Godkjennelse av innkalling og agenda
4.	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2016 for 
    Norske Skogindustrier ASA og konsernet. 
    Behandling av redegjørelse for foretaksstyring
5.	Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til 
    ledende ansatte
6.	Valg av medlemmer og fastsettelse av honorarer til styret 
    samt til valg- og honorarkomiteen
7.	Godkjennelse av revisors godtgjørelse
8.	Forslag om styrefullmakt for kjøp av egne aksjer
9.	Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse 
10.	Forslag om styrefullmakt til utstedelse av konvertible lån

Valg- og honorarkomiteens innstilling vedrørende sak 6 overfor vil 
så snart den foreligger publiseres på www.norskeskog.com og gjennom 
børsmelding som publiseres på www.newsweb.no. Den trykte 
årsrapporten kan også fås ved henvendelse til: 
oddrunn.ringstad@norskeskog.com. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter 
verdipapirhandelloven § 5-12.


Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør                                                 

Carsten Dybevig
Mob: 917 63 117
	
Norske Skog finansmarkedet:                                                 

Direktør Investor Relations
Tom Rogn
Mob: 948 55 659

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=422954

Nyheten er levert av OBI.

Utforming |  Hjelp |  Personvern  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
lørdag 22/09-2018 03:12:09