Denne siden er under oppussing.

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 20. september 
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

21/04-2017 15:27:53: (PROPR.OTC) PROPR: Planlagt rettet emisjon

PROPR: Planlagt rettet emisjon

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER SLIK DISTRIBUSJON ELLER OFFENTLIGGJØRING VIL VÆRE ULOVLIG ELLER VIL KREVE REGISTRERING ELLER ANDRE TILTAK. DENNE MELDINGEN UTGJØR IKKE ET TILBUD OM NOEN AV DE BESKREVNE VERDIPAPIRENE.

Oslo, 21. april 2017 - PROPR AS («PROPR») planlegger en rettet emisjon på opptil 1 000 000 nye aksjer på kurs NOK 15 per aksje med bruttoproveny på NOK 15 millioner (den «Rettede Emisjonen»). Den Rette Emisjonen gjennomføres for å finansiere markedsføring av PROPR og videre vekst.

Den rettede emisjonen er rettet mot enkelte norske og internasjonale institusjonelle investorer underlagt gjeldende unntak fra relevante prospektkrav, (i) utenfor USA i henhold til Regulation S under US Securities Act av 1933 ("US Securities Act") og (ii) i USA for investorer som er enten "kvalifiserte institusjonelle kjøpere" ("QIBs") som definert i regel 144A i henhold til US Securities Act eller institusjonelle "akkrediterte investorer" innenfor betydningen av Rule 501 (a) under (1) (2) eller (7) av US Securities Act. Minste søknads- og tildelingsbeløp er satt til norske kroner ekvivalent til EUR 100 000. Selskapet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn; tildele lavere mengder for investorer som kvalifiserer som "profesjonelle investorer" eller i separate transjer i henhold til verdipapirhandelloven og tilhørende forskrifter.

Tegningsperioden for den Rettede emisjonen varer til 26. april 2017 klokken 16:00 («Tegningsperioden»). Selskapet forbeholder seg retten til når som helst og etter eget skjønn å beslutte å stenge eller å forlenge tegningsperioden. Allokering av de nye aksjene vil vedtas av styret i PROPR.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen vil være betinget av styrevedtak og godkjennelse av generalforsamlingen ("GF"). GF er ventet å bli holdt rundt 2. mai 2017 og innkalling vil bli sendt til aksjonærene i PROPR så snart som praktisk mulig.


For mer informasjon kontakt:

Roger Sedal
Styremedlem, PROPR AS
Mobil: 400 02 002

Kjetil Sjursen
Styreformann, PROPR AS
Mobil: 913 48 031
www.propr.no

Ekstern link: http://www.propr.no

Nyheten er levert av NFMF.

Utforming |  Hjelp |  Personvern  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
torsdag 20/09-2018 22:26:11