Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 22. januar  

02/06-2017 08:05:15: (CTM.ST) Catena Media genomför road show med obligationsinvesterare

I enlighet med tidigare kommunikation avser Catena Media p.l.c ("Catena Media" eller "Koncernen") att, med start den 6 juni 2017, genomföra möten med obligationsinvesterare i syfte att undersöka möjligheterna att emittera ytterligare obligationer om upp till 50 000 000 euro under Koncernens utestående obligationslån om maximalt 100 000 000 euro.

Koncernen undersöker för närvarande ett antal intressanta förvärvsmöjligheter och emissionslikvid från en eventuell emission kommer ge Koncernen möjlighet att genomföra flertalet mindre och medelstora förvärv och på så sätt fortsätta sin expansiva strategi. Vidare kommer likvid användas för generella bolagsändamål, inklusive framtida betalningar av s.k. earn-outs. Catena Media har givit Carnegie Investment Bank och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare och i samband därmed undersöka marknadsförutsättningarna för en emission av ytterligare obligationer om upp till 50 000 000 euro under Koncernens utestående obligationslån om maximalt 100 000 000 euro.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD
Tel: +356 770 329 28
E-mail: robert@catenamedia.com
www.catenamedia.com

Om Catena Media

Catena Media är en snabbväxande aktör inom prestationsgenererad marknadsföring och leadsgenerering inom iGaming med portaler som AskGamblers och RightCasino. Koncernen har genom en stark organisk tillväxt och bolagsförvärv etablerat en ledande ställning på sina huvudmarknader. Catena Medias aktier noterades på Nasdaq First North Premier Stockholm i februari 2016. Under 2016 uppgick omsättningen till cirka 40 miljoner euro. Koncernen grundades 2012 och har i dagsläget cirka 200 medarbetare. Huvudkontoret är beläget på Malta. Avanza är bolagets Certified Advisor.

Ekstern link: http://news.cision.com/se/catena-media/r/catena-media-genomfor-road-show-med-obligationsinvesterare,c2280491
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/12863/2280491/683192.pdf

Nyheten er levert av Cision.