Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 20. november  

08/06-2017 17:51:18: (SKI) Vedtak om strykning av Skiens Aktiemølle ASA fra notering på Oslo Børs

Oslo Børs har mottatt søknad fra Skiens Aktiemølle ASA om 
strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs. I 
henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (4) jf. Lov om 
regulerte markeder (børsloven) § 25 (1) har børsen i dag 
fattet følgende vedtak:

«Aksjene i Skiens Aktiemølle ASA strykes fra notering på 
Oslo Børs fra og med 1. september 2017.  Siste noteringsdag 
vil være 31. august 2017.» 

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=429265

Nyheten er levert av OBI.