08/06-2017 14:09:22: LISTING ON PRELIST: SILMÄASEMA OYJ ON 9 JUNE 2017

ärä: 14 248 805 
Kaupankäynti Prelistalla alkaa: 9.6.2017 
 
Toimiala: 4000 Terveydenhuolto 
ICB Ylätoimialaluokka: 4500 Terveydenhuolto 
Markkina-arvoluokka: Pienet yhtiöt 
Toimitusjohtaja: Pasi Kohmo 
Osoite: Atomitie 5 A 
       00370 Helsinki 
Puhelin: 010 301 6000 
Internet: www.silmaasema.fi 
 
 
Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260p 
Managing director: Pasi Kohmo 
Address: Atomitie 5 A 
        FI-00370 Helsinki 
        FINLAND 
Phone: +358 10 301 6000 
Internet: www.silmaasema.fi 
 
 
Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
TIEDOTE, 8.6.2017 OSAKKEET 
 
SILMÄASEMA OYJ PRELISTALLE 9.6.2017 
 
Silmäasema Oyj:n osake otetaan Nasdaq Helsingin Prelistalle perjantaina 
9.6.2017. Osakkeen kaupankäyntitunnus on SILMA. 
 
Silmäasema Oyj:n perustiedot 9.6.2017: 
 
Kaupankäyntitunnus: SILMA 
Liikkeeseenlaskijatunnus: SILMA 
ISIN-koodi: FI4000243399 
LEI-tunnus: 743700LM1ZRKRMCG7U81 
id: 138379 
Segmentti: OMX HEL Equities intraday cross CCP / 201 
Tikkivälitaulukko: XHEL other Equities / 228 
MIC: XHEL 
Osakkeiden lukumäNasdaq Helsinki Ltd
Announcement from the exchange

LISTING ON PRELIST: SILMÄASEMA OYJ ON 9 JUNE 2017

EXCHANGE NOTICE, 8 JUNE 2017 SHARES 
 
LISTING ON PRELIST: SILMÄASEMA OYJ ON 9 JUNE 2017 
 
The shares of Silmäasema Oyj will be listed on the Nasdaq Helsinki.s 
Prelist on Friday 9 June 2017. The trading code of the share is SILMA. 
 
Basic information on Silmäasema Oyj as of 9 June 2017: 
 
Trading code: SILMA 
Issuer code: SILMA 
ISIN-code: FI4000243399 
LEI code: 743700LM1ZRKRMCG7U81 
Orderbook id: 138379 
Market Segment: OMX HEL Equities intraday cross CCP / 201 
Tick Size Table: XHEL other Equities / 228 
MIC: XHEL 
Number of shares: 14 248 805 
Listing date on Prelist: 9 June 2017 
 
Industry: 4000 Health Care 
ICB Supersector: 4500 Health Care 
Market Cap Segment: Small Ca

Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=778754&messageId=978809

Nyheten er levert av OMX.