Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 18. november  

09/06-2017 08:30:00: (INISS-B.ST) Cecilia Carlswärd blir ny VD för Inission Borås AB

Cecilia Carlswärd har utsetts till ny VD för Inission Borås AB. Cecilia tillträder den 1 augusti 2017. Börje Nilsson, Inission Borås nuvarande VD, väljer att gå i pension men fortsätter att vara involverad i Boråsfabrikens verksamhet som Senior Advisor.

Cecilia kom till Inission 2013 och ett år senare tillträdde hon som Säljchef för koncernen. Cecilia är i grunden Civilekonom med inriktning mot entreprenörskap och affärsutveckling. Hon har tidigare jobbat med utveckling av supply chain och produktion inom Lantmännenkoncernen, samt haft varierande tjänster på Kamic Group. 2017 blev hon också rankad som top 75 av Framtidens Kvinnliga Ledare i Sverige.

-Det känns fantastiskt roligt att få ta över stafettpinnen från Börje. Inission Borås är ett bolag med stor potential i en av de viktigaste marknaderna för EMS i Skandinavien. Jag känner väl till våra kunder, vår affär och har en vision om hur jag vill utveckla bolaget. Jag ser mycket fram emot att få jobba med organisationen för att stärka vårt erbjudande till våra viktiga kunder i regionen, säger Cecilia Carlswärd.

- Det är glädjande att se att duktiga medarbetare i vår organisation kan erbjudas nya större utmaningar, att de dessutom antar utmaningarna är såklart ännu roligare. Cecilia är extremt driven och engagerad. Med sitt stora kundfokus har hon mycket goda möjligheter att axla manteln efter Börje Nilsson som gjort ett imponerande arbete med att få in och behålla stora kundkontrakt. Cecilia har förmågan att lyfta blicken och se helheten och har med åren lärt sig vårt sätt att tänka och arbeta. På det viset kan denna internrekrytering också skynda på Inissifieringen* av Inission Borås, säger Fredrik Berghel Inissions Koncernchef.

*Omvandling, eller som vi på Inission kallar det - Inissifiering. Anställda undervisas i Inspirit, Inissions egna framgångsstrategi baserad på Lean och våra värderingar. Resultatet blir effektiv och resurssnål produktion och ett riktigt bra erbjudande till marknaden.

För mer information kontakta
Cecilia Carlswärd
+46 738 40 00 33
cecilia.carlsward@inission.com

Fredrik Berghel
+46 732 02 22 10
fredrik.berghel@inission.com 

Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2017 kl. 08:30 CET. 

Om Inission AB
Inission är en totalleverantör för skräddarsydda tillverknings- och logistiktjänster inom avancerad industrielektronik. Koncernen består av moderbolaget Inission AB samt de helägda dotterbolagen Inssion Stockholm AB, Inission Borås AB, Inission Munkfors AB, Inission Pajala AB, Inission Malmö AB, Inission Montronic AB i Sösdala, det estniska bolaget Inission Tallinn OÜ och säljbolaget Inission København ApS. Inission AB har ca 340 anställda och är noterat på Nasdaq First North med Avanza som certified advisor. Bolagets rapporter arkiveras under inission.com/investor-relations (http://www.inission.com/investor-relations) 

Inission AB: org.nr 556747-1890
Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad
www.inission.com

Ekstern link: http://news.cision.com/se/inission/r/cecilia-carlsward-blir-ny-vd-for-inission-boras-ab,c2284620
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/12537/2284620/685821.pdf
Ekstern link: http://news.cision.com/se/inission/i/cecilia-carlsward-inission-ab,c2161824

Nyheten er levert av Cision.