Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 19. januar  

13/10-2017 15:40:02: (RING) Tilbakekjøp RING20 ORO

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har i dag kjøpt tilbake NOK 
98 mill. i RING20 PRO. Nytt utestående volum er NOK 102 mill
mill.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=436401

Nyheten er levert av OBI.