Denne siden fornyes snart!

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 21. oktober 
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

25/10-2017 07:30:30: (STB) Storebrand ASA: Storebrand kjøper SKAGEN AS

Storebrand kjøper SKAGEN og styrker sin posisjon i et voksende sparemarked

- Storebrand er Norges største private kapitalforvalter og ledende leverandør av
tjenestepensjon. SKAGEN har en sterk posisjon i det norske sparemarkedet, med en
tydelig forvaltningsfilosofi og en sterk merkevare. Sammen gir vi kundene et
enda bedre sparetilbud. Dette er et offensivt grep for økt vekst innen sparing
og pensjon, som i økende grad blir til ett marked fremover, sier konsernsjef Odd
Arild Grefstad.

En ledende posisjon i det norske fonds - og sparemarkedet

Sparing og pensjon er Storebrands kjernevirksomhet. Oppkjøpet øker Storebrand
-konsernets andel av markedet for privat fondssparing på 221 mrd. kroner fra 4%
til 17%. SKAGEN har om lag 140 000 andelseiere.

- Vi har allerede en god posisjon i det samlede spare- og pensjonsmarkedet og
vil med dette bli den nest største aktøren i et marked med sterk vekst, sier
Grefstad.

SKAGEN har også betydelig kapital til forvaltning fra institusjonelle kunder og
distributører i Sverige og internasjonalt.

- Sammen kan vi satse enda sterkere i det institusjonelle markedet, også
internasjonalt, sier adm. dir. Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management.

- SKAGEN er en annerledes og uavhengig forvalter som kundene setter stor pris
på. Vi har tillit til deres aktive forvaltningsfilosofi og vil hegne om denne og
den sterke merkevaren. Vi har god erfaring med tydelig aktiv forvaltning gjennom
Storebrand-konsernet, sier Jan Erik Saugestad.

Kapitalforvaltningsbransjen krever stadig større investeringer og effektivitet,
og selv om forvaltningen vil holdes adskilt, vil vi finne felles løsninger for å
sikre en kundeorientert og kostnadseffektiv plattform for videre vekst.

- Jeg gleder meg over denne transaksjonen, som representerer et nytt og
spennende kapittel i historien om SKAGEN. Jeg ser frem til å jobbe sammen med
Storebrand for å skape god avkastning og økte verdier for våre kunder, sier
administrerende direktør i SKAGEN, Øyvind Schanke.

Detaljer om transaksjonen

I henhold til aksjekjøpsavtalen som er inngått, vil Storebrand erverve samtlige
A-aksjer og 10 000 B-aksjer i SKAGEN, tilsvarende 90,95% av aksjekapitalen i
Selskapet og 99,9% av stemmene i Selskapet.

Storebrand vil betale de selgende aksjonærene et vederlag for aksjene på 1,6 mrd
kroner ved gjennomføring av transaksjonen, fordelt på 75% i nyutstedte aksjer i
Storebrand ASA og 25% i kontanter. I tillegg vil det kunne komme et
tilleggsvederlag basert på utvikling i resultater og inntekter i SKAGEN, og
deling av honorarer som utløses av at SKAGEN leverer meravkastning sammenliknet
med sine relevante referanseindekser («Performancehonorarer»). Se nærmere
beskrivelse i Note 15 i Storebrand ASAs kvartalsrapport for 3. kvartal.

SKAGEN vil erverves av Storebrand ASA. Aksjeandelen på 75% av vederlaget på
gjennomføring utstedes gjennom en emisjon hvor Storebrand ASA utsteder 17 904
091 nye aksjer basert på en gjeldende styrefullmakt gitt av generalforsamlingen
5. april 2017. Kontantandelen av vederlaget som betales ved gjennomføring
finansieres ved nedsalg av omløpsobligasjoner i Storebrand ASAs
likviditetsportefølje, som etter gjennomføring av transaksjonen forventes å være
på 1,5 mrd kroner. Storebrand ASA har i tillegg til likvidtetsporteføljen en
ubenyttet kredittfasilitet på EUR 240 mill.

Transaksjonen ventes å ha en umiddelbar effekt på Storebrands solvensmargins på
om lag minus 2 prosentpoeng. På sikt er det ventet at transaksjonen vil styrke
konsernets solvens og utbyttekapasitet.

Gjennomføring av transaksjonen avhenger i hovedsak av godkjennelse fra
Finanstilsynet og Finansdepartementet samt Konkurransetilsynene i Norge og
Sverige, og forventes gjennomført i løpet av inneværende år.

Utvalgte finansielle tall for SKAGEN og forventede synergier

Tabellen nedenfor angir hovedtall for SKAGENs virksomhet fra 2014-2016.

NOK m.             2016   2015   2014

Brutto   forvaltningshonorar  1,000.1  1,217.8  n.a.
Distribusjonskostnader     (229.4)  (289.0)   n.a.
Netto inntekter         770.7   928.8   934.7

Lønnskostnader         (380.5)  (466.9)  (476.3)
Avskrivninger          (17.6)   (17.9)   (18.8)
Andre   driftskostnader     (183.0)  (234.3)  (249.6)
Driftsresultat         189.6   209.7   190.0

Netto   finansposter      6.8    9.3    11.8
Resultat før skatt       196.4   219.0   201.8

Skattekostnad          (48.6)  (64.3)  (52.3)
Resultat etter skatt       147.8   154.7   149.5

Kjernekapital          391.9   329.0   267.5
Kapitalkrav           100.3   109.2   89.4
Kapitaldekningsgrad       390.6%  301.4%  299.1%

Sum   eiendeler         1,048.7  1,110.5  1,246.0
Sum gjeld            637.2   758.8   962.2
Egenkapital           411.5   351.7   283.9

SKAGEN rapporterte i 2016 et nettoresultat på 148 mill. kroner. SKAGEN hadde ved
utgangen av 2016 og per oktober 2017 en forvaltningskapital på hhv. 83 mrd. og
80 mrd. kroner.

Det forventes at kombinasjonen av SKAGEN og Storebrand vil gi initiale synergier
på over 50 mill. kroner.

Nærmere om SKAGENs virksomhet

SKAGEN AS har konsesjon fra Finanstilsynet som forvaltningsselskap, og forvalter
17 verdipapirfond. Styret i SKAGEN AS består av Henrik Lisæth (styreleder), Anne
Sophie Kleppa Stensrud, Per Gustav Blom, Nils Martin Petersson, Leiv Askvig og
Frances Eaton. Øyvind Gjærevoll Schanke er administrerende direktør. Det er
totalt 130 ansatte i selskapet.

Rådgivere

ABG Sundal Collier er finansiell- og transaksjonsrådgiver til Storebrand,
Advokatfirmaet Thommessen juridisk rådgiver og Ernst & Young regnskapsmessig
rådgiver.

Telefonkonferanse og investorpresentasjon

Storebrand inviterer til presentasjon av resultater og presentasjon av
transaksjonen onsdag 25. oktober kl. 10:00. Investor- og analytikerpresentasjon
vil bli avholdt på engelsk. Presentasjonen vil sendes live på storebrand.com/ir.
Spørsmål kan rettes til ir@storebrand.no og vil bli søkt besvart under Q&A.

Det vil også bli avholdt en internasjonal telefonkonferanse for investorer og
analytikere kl 14:00 CET. Deltagere på telefonkonferansen bes vennligst ringe
inn ca. 10 minutter før på telefonnummer: 21 56 33 18 fra Norge eller +44 (0) 20
3003 2666 fra utlandet. Passord er Storebrand. Se storebrand.com/ir for mer
informasjon.

Lysaker, 25. oktober 2017

Kontaktpersoner/mediehenvendelser:

CFO, Lars Aa. Løddesøl: (+47) 934 80 151

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no
eller (+47) 934 12 155

Fungerende kommunikasjonsdirektør, Jan Otto Risebrobakken:
jan.otto.risebrobakken@storebrand.no eller (+47) 480 82 602

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal
levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den
enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i.
Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med
hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 626 milliarder kroner
og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå
visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo
Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til verdipapirhandellovens § 5
-12.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=437060

Nyheten er levert av OBI.

Utforming  |  Personvern  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
søndag 21/10-2018 07:56:23