Denne siden er under oppussing.

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 20. september 
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

10/11-2017 08:30:00: (NJOB.ST) Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

örordning. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 10 november 2017. 
 
 
 
Om NetJobs Group AB 
 
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna 
i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt 
människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, 
träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB 
(publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. 
Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på 
www.netjobs.com.de i Tyskland 
och gör oss mer konkurrenskraftiga. Under Q4 kommer arbetet med att flytta över 
Onrec påbörjas. 
 
Vårt arbete med att skapa mer långsiktiga relationer med kunderna har fortsatt 
och vi kan se att de uppdaterade produkterna har tagits emot väl av både 
organisationen och kunderna. Det bådar gott inför framtiden och jag kommer 
återkomma till det längre fram. Vi ska fortsätta att utveckla och förfina 
produkterna för att ytterligare stärka relationen med kunderna och skapa längre 
relationer och mer återkommande intäkter. 
 
Arbetet med att nå våra långsiktiga finansiella mål fortsätter. 
 
VD, Johan Hultgren 
 
 
 
Information i denna rapport är sådan information som NetJobs Group AB är 
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksf -9,2% (-2,3). 
 -- Resultat efter skatt minskade till -2,5 (-0,8) MSEK. 
 -- Resultat per aktie minskade med -0,11 (-0,02) SEK. 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -2,4 (-3,0) MSEK. 
 
 
 
Händelser under tredje kvartalet 
 
 -- Lansering av den nya plattformen i Tyskland 
 
 
 
VD-kommentar 
 
Nettoomsättningen ökade något under kvartalet till 7,6 (7,3) MSEK. Även 
rörelseresultatet var bättre än föregående år, -0,9 (-1,3) MSEK. Kvartalet är 
normalt det svagaste under året då säljarna har semester under perioden. 
 
Under kvartalet har vi arbetat med uppdateringar på sajterna för långsiktig 
trafiktillväxt. Ett arbete som även kommer fortgå framåt. Vi har flyttat de 
tyska sajterna till den nya plattformen. Det stärker vårt erbjudanNetJobs Group AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Viss omsättningstillväxt 
 
JULI - SEPTEMBER 
 
(jämfört med samma period föregående år) 
 
 -- Nettoomsättningen ökade med 5% till 7,6 (7,3) MSEK. 
 -- Rörelseresultatet ökade med 33% -0,9 (-1,3) MSEK. 
 -- Rörelsemarginalen ökade till -11,5% (-17,9). 
 -- Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK. 
 -- Resultat per aktie ökade till -0,04 (-0,05) SEK. 
 -- Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -2,1 (3,4) MSEK. 
 
 
 
JANUARI - SEPTEMBER 
 
(jämfört med samma period föregående år) 
 
 -- Nettoomsättningen minskade med 6% till 27,6 (29,3) MSEK. 
 -- Rörelseresultatet minskade till -2,5 (-0,7) MSEK. 
 -- Rörelsemarginalen minskade med

Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=809737&messageId=1016953
Ekstern link: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=652425

Nyheten er levert av OMX.

Utforming |  Hjelp |  Personvern  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
torsdag 20/09-2018 22:06:05