Denne siden fornyes snart!

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 24. september 
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

14/11-2017 08:03:31: (HAVI, HAVI06, HAVI 07, HAVI04, HAVI08 PRO) Havila Shipping ASA: Kapitalutvidelse som følge av gjeldskonvertering

Havila Shipping ASA: Kapitalutvidelse som følge av gjeldskonvertering
Det vises til børsmelding 24.10.17 angående salg av fartøy. Fartøyene ble levert til ny eier 9. og 10. november 2017. I meldingen ble det meddelt forventing om kapitalutvidelse gjennom konvertering av gjeld til aksjer i henhold til tegningsretter tildelt som en del av restruktureringen av selskapet.
 
Selskapet mottok 13. november 2017 erklæring om utøvelse av 60.909.975 tegningsretter knyttet til konvertering av udekket gjeld ved salg av MV «Posh Vibrant» og MV «Posh Virtue».  Samtidig har selskapet mottatt erklæring fra Havila Holding AS om utøvelse av 63.296.375 tegningsretter som følger av avtale om konvertibelt lån (Anti Dilution Protection Loan).
 
Egenkapitalverdien av gjeldskonverteringen ble innregnet i egenkapitalen på restruktureringstidspunktet.  Salgene som nå er gjennomført vil medføre en ubetydelig justering av egenkapitalverdien.  Salgene vil ha uvesentlig resultatmessig virkning og ingen likviditetseffekt.
 
Styret har på denne bakgrunn 13.11.17 besluttet kapitalutvidelse som følger:
Aksjekapitalen i Havila Shipping ASA utvides med totalt NOK 1.242.063,50 fra NOK 17.665.558,50 til NOK 18.907.622 ved utstedelse av 124.206.350 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,01 med endelig oppgjør gjennom motregning av gjeld.
Antall aksjer vil når kapitalutvidelsen er registrert være 1.890.762.200.
 
De nye aksjene likestilles med eksisterende aksjer fra og med registrering og utstedelse. Kapitalforhøyelsen og tilhørende vedtektsendring blir å melde til Foretaksregisteret snarest mulig.
 
Kontakter:
Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722
Finansdir Arne Johan Dale +47 909 87 706
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Havila Shipping ASA via Globenewswire


Nyheten er levert av GlobeNewswire.

Utforming |  Hjelp |  Personvern  | Bytt til sanntid  Åpne markeder: Nasdaq, Nyse, Amex
mandag 24/09-2018 19:17:41