Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 16. februar  

14/11-2017 17:15:35: (TEL) Tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor kjøpte 14. november 2017 41.158 egne aksjer til snittkurs 174,77 kroner,
og eier etter dette 6.531.403 egne aksjer. 

Transaksjonen er relatert til tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, som
offentliggjort av Telenor 17. juli 2017. Programmet omfatter kjøp av inntil 30
millioner egne aksjer, hvor rundt 13,8 millioner aksjer vil bli kjøpt i
markedet. Resten vil bli kjøpt fra den Norske Stat ved Nærings- og
fiskeridepartementet med en proporsjonal andel, slik at departementets eierandel
i Telenor på 53,97 % forblir uendret. 

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til
børsmeldinger 17. juli og 30. august 2017 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=438694

Nyheten er levert av OBI.