Denne siden er under oppussing.

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 21. september 
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

22/11-2017 11:00:00: (EKTA-B.ST) Elektas valberedning inför årsstämman 2018

STOCKHOLM, 22 november 2017 - I enlighet med beslut vid Elektas (EKTA-B.ST) årsstämma den 23 augusti 2017 har styrelsens ordförande kontaktat de fyra röstmässigt största aktieägarna utöver den eller de aktieägare som ordföranden själv representerar, som var och en har uttryckt sin önskan att delta i valberedningsarbetet och utsett varsin ledamot, enligt nedan, att tillsammans med styrelsens ordförande utgöra Elektas valberedning. Denna procedur beskrivs utförligt i kallelsen till årsstämman 2017.

Valberedningens ledamöter:

· Laurent Leksell, i egenskap av styrelseordförande i Elekta samt för eget och närståendes innehav
· Åsa Nisell, utsedd av Swedbank Robur fonder
· Per Colleen, utsedd av Fjärde AP-fonden
· Magnus Henjeby, utsedd av Nordea Investment funds
· Tomas Flodén, utsedd av AMF och AMF Fonder

Valberedningen kommer att inom sig utse en ordförande.

Valberedningens uppgift är att lämna förslag för beslut av årsstämman 2018 gällande ordförande vid årsstämman, styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter, arvoden till styrelsen uppdelat på arvode till styrelsens ordförande, övriga styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens utskott, extern revisor samt arvode till revisorn och förändring av procedur for utseende av valberedning, i den mån det anses erforderligt. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Elektas valberedning kan göra det via e-post på valberedningen@elekta.com eller på adress:
Elekta AB, Valberedningen
Box 7593
103 93 Stockholm

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Johan Andersson, Director, Investor Relations, Elekta AB
Tel: +46 702 100 451, e-post: johan.andersson@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Gert van Santen, Group Vice President Corporate Communications, Elekta AB
Tel: +31 653 561 242, e-post: gert.vansanten@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid
Om Elekta
Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer eller sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på Elektas teknologi. Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på Nasdaq Stockholm. www.elekta.com

Ekstern link: http://news.cision.com/se/elekta/r/elektas-valberedning-infor-arsstamman-2018,c2397178
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/35/2397178/755901.pdf

Nyheten er levert av Cision.

Utforming |  Hjelp |  Personvern  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
fredag 21/09-2018 01:08:42