Denne siden fornyes snart!

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 18. oktober 
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

07/12-2017 16:52:38: (SOLV) Meldepliktig handel og mottatte aksepter i det frivillige tilbudet på Solvang ASA

Det vises til meldinger den 13., 28. og 29. november 2017 vedrørende Unity
Invest AS' ("Unity Invest") frivillig tilbud ("Tilbudet") på alle utstedte
aksjer i Solvang ASA ("Solvang").
Unity Invest har 07.12.2017 mottatt aksepter for 191.048 aksjer i Solvang (som
representerer 0,77 % av aksjene og stemmene i Solvang) til tilbudsprisen på NOK
30 per aksje. Totalt har Unity Invest mottatt aksepter for 514.467 aksjer i
Solvang (som representerer 2,09% av aksjene og stemmene i Solvang).
Unity Invest er en nærstående part til AS Clipper som eier 6.531.513 aksjer i
Solvang (som representerer 26,49% av aksjene og stemmene i Solvang). AS Clipper
er representert i styret i Solvang ved Michael Steensland-Brun (styreleder). AS
Clipper og dets konsoliderte parter har en beholdning på 16.663.087 aksjer i
Solvang (som representerer 67,59% av aksjene og stemmene i Solvang). 
Unity Invest vil, forutsatt at Tilbudet gjennomføres, erverve 19.880.365 aksjer
i Solvang (som representerer 80,64 % av aksjene og stemmene i Solvang) som er
eid av Konsortiet (som definert i meldingen den 13. november 2017). Unity Invest
vil følgelig, forutsatt at Tilbudet gjennomføres, eie 20.394.832 aksjer i
Solvang (som representerer 82,73% av aksjene og stemmene i Solvang).
Gjennomføring av Tilbudet er betinget av at visse vilkår er oppfylt eller
frafalt av Unity Invest, som nærmere redegjort for i tilbudsdokumentet datert
28. november 2017, herunder, men ikke begrenset til, aksept fra aksjonærer for
aksjer som representerer (sett sammen med aksjer som skal erverves fra
Konsortiet) mer enn 90 % av aksjene og stemmene i Solvang. 
Oslo, 07.12.2017
Unity Invest AS

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=440328

Nyheten er levert av OBI.

Utforming  |  Personvern  | Bytt til sanntid  Åpne markeder: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Nasdaq, Nyse, Amex, Unoterte Norge
torsdag 18/10-2018 15:39:02