Denne siden fornyes snart!

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 21. oktober 
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

03/01-2018 16:16:31: (.) Korrigering flaggningsmeddelande i Husqvarna Aktiebolag

[*]
[*]

Korrigering flaggningsmeddelande i Husqvarna Aktiebolag
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.


Emittent 556000-5331 Husqvarna Aktiebolag
Instrument A och B aktie
Innehavare L E Lundbergföretagen Aktiebolag (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 43 350 000
Antal rösträtter 39 795 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Bolagshändelse
Datum 2017-12-29
Gränsvärde för rösträtter 25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 43 350 000
 - direkt innehavda rösträtter 39 795 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 7,52155 %
 - direkt innehavda rösträtter 25,04467 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %


Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 25,04467 % 43 350 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 25,04467 % 43 350 000
 
Totalt antal rösträtter

 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 39 795 000
 - andel av rösträtter 25,04467 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Claes Boustedt
 - telefon +4684630600
 - mejl Claes.Boustedt@lundbergs.se


Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

[*]

Ekstern link: http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=4641550&fn=release.html

Nyheten er levert av Cision.

Utforming  |  Personvern  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
søndag 21/10-2018 17:30:33