Denne siden fornyes snart!

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 23. oktober 
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

03/01-2018 16:44:05: (SOLV) Meldepliktig handel og mottatte aksepter i det frivillige tilbudet på Solvang ASA

Det vises til meldinger den 13., 28. og 29. november 2017 samt 15. desember 2017
vedrørende Unity Invest AS' ("Unity Invest") frivillig tilbud ("Tilbudet") på
alle utstedte aksjer i Solvang ASA ("Solvang").

Unity Invest har 03.01.2018 mottatt aksepter for 45.150 aksjer i Solvang (som
representerer 0,18 % av aksjene og stemmene i Solvang) til tilbudsprisen på NOK
33,00 per aksje. Totalt har Unity Invest mottatt aksepter for 1.248.954 aksjer i
Solvang (som representerer 5,07% av aksjene og stemmene i Solvang).
 
Unity Invest er en nærstående part til AS Clipper som eier 10.277.332 aksjer i
Solvang (som representerer 41,69% av aksjene og stemmene i Solvang). AS Clipper
er representert i styret i Solvang ved Michael Steensland-Brun (styreleder). AS
Clipper og dets konsoliderte parter har en beholdning på 19.322.330 aksjer i
Solvang (som representerer 78,38% av aksjene og stemmene i Solvang).
 
Unity Invest vil, forutsatt at Tilbudet gjennomføres, erverve 22.539.608 aksjer
i Solvang (som representerer 91,43% av aksjene og stemmene i Solvang) som er eid
av Konsortiet (som definert i meldingen den 13. november 2017). Unity Invest vil
følgelig, forutsatt at Tilbudet gjennomføres, eie 23.788.562 aksjer i Solvang
(som representerer 96,49% av aksjene og stemmene i Solvang).

Gjennomføring av Tilbudet er betinget av at visse vilkår er oppfylt eller
frafalt av Unity Invest, som nærmere redegjort for i tilbudsdokumentet datert
28. november 2017, herunder, men ikke begrenset til, aksept fra aksjonærer for
aksjer som representerer (sett sammen med aksjer som skal erverves fra
Konsortiet) mer enn 90 % av aksjene og stemmene i Solvang. Betingelsen i
Tilbudet knyttet til akseptgrad på mer enn 90 % av den utstedte og utestående
aksjekapitalen og stemmerettighetene i Solvang er tidligere oppfylt, jfr.
melding 15. desember 2017.

Det vises videre til melding publisert av AS Clipper den 22. desember angående
kjøp av 1.086.576 aksjer fra nærstående parter Michael Steensland-Brun, Menne
Steensland og Melanie Tone Steensland Gotteberg («Selgerne») mot et
kontantoppgjør stort NOK 33,00 per aksje. Som følge av denne transaksjonen har
Selgerne trådt ut av Konsortiet og AS Clipper har overtatt forpliktelsen til å
overføre disse aksjene til Unity Invest AS etter, og betinget av, gjennomføring
av det Frivillige Tilbudet. Antall aksjer som skal overføres til Unity Invest AS
fra Konsortiet er uendret som følge av denne transaksjonen.

Oslo, 03.01.2018
Unity Invest A

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=441861

Nyheten er levert av OBI.

Utforming  |  Personvern  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
tirsdag 23/10-2018 22:42:18