Denne siden fornyes snart!

Live | Norge | Sverige | Danmark | Europa | USA | Valuta | Råvarer | Gråmarked | Fond | NDXForsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 26. september 
Oversikt
Kursliste
Indekser
Nyheter
Største handler
Tegningsretter
Historikk
Vinnere/tapere
Høy/lav

09/01-2018 17:30:00: (ELE) Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding den 31. august 2017 angående et MNOK 50 rentefritt
konvertibelt lån med frittstående tegningsretter (den «Konvertible
Lånefasiliteten»), den 4. oktober 2017 angående blant annet inngåelse av endelig
avtale og den 27. oktober 2017 angående generalforsamlingens godkjennelse av den
Konvertible Lånefasiliteten. 

Element ASA («Selskapet») har mottatt erklæring for utøvelse av 500 000
frittstående tegningsretter under den Konvertible Lånefasiliteten, hver med en
utøvelsekurs på NOK 1,30 som er frittstående tegningsretter knyttet til Transje
1 av den Konvertible Lånefasiliteten. 

Kapitalforhøyelsen som følge av utøvelse av de frittstående tegningsrettene er
nå registrert i Foretaksregisteret. Selskapets nye aksjekapital er NOK 5 291
236.80 fordelt på 66 140 460 aksjer hver pålydende NOK 0,08. Hver aksje gir en
stemme på selskapets generalforsamling.

De nye aksjene tas opp til notering umiddelbart. 

Etter utøvelse av de 500 000 frittstående tegningsrettene er det 0 konvertible
obligasjoner og 3,527 776 frittstående tegningsretter utstedt under den
Konvertible Lånefasiliteten. 

Denne informasjonen er gitt i medhold av Verdipapirhandelloven § 5-12. 

For mer informasjon vennligst kontakt: 

Cecilie Grue 
Administrerende direktør 
Telefon: + 47 99 16 24 86 
E-mail: cg@elementasa.com 

Lars Christian Beitnes 
Styreleder 
Telefon: + 356 7996 1497 
E-mail: lcb@elementasa.com 

Om Element ASA 
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor
mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en
lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte
prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet
grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til
prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nis

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=442137

Nyheten er levert av OBI.

Utforming |  Hjelp |  Personvern  | Bytt til sanntid Ingen åpne markeder
onsdag 26/09-2018 08:35:19