Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 19. november  

13/02-2018 17:13:02: (GSF) Grieg Seafood ASA: Pressemelding

Ocean Quality AS ("Ocean Quality"), som er salgsselskapet for Grieg Seafood ASA
og Bremnes Seashore AS, har mottatt et vedtak fra Mattilsynet som innebærer at
Ocean Quality er utestengt fra eksport til Kina med bakgrunn i at det ved slik
eksport er gitt uriktig informasjon til Mattilsynet. Det vises til pressemelding
fra Ocean Quality av i dag (vedlagt).

Aksjene i Ocean Quality eies 60 % av Grieg Seafood ASA og 40 % av Bremnes
Fryseri AS.

Det presiseres at denne saken kun gjelder laks fra Norge. Dette betyr at Ocean
Quality fortsatt kan selge GSF sin fisk fra BC og UK inn til Kina.

Kontaktinformasjon
Andreas Kvame, CEO, tel: +47 907 71 441 
Atle Harald Sandtorv, CFO, tel +47 908 45 252

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=444179

Nyheten er levert av OBI.