Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 19. november  

14/02-2018 13:39:32: (LANDK29) Landkreditt Bank AS Årsrapport 2017

Landkreditt bank konsern utvikler seg i henhold til vedtatt strategi med
fortsatt høy vekst både i landbruk- og personmarkedet. Volumveksten landbruk er
i 2017 7,3 % og tilsvarende for personmarkedet 19,7 %.
Årsresultatet i bankkonsernet utgjør 179 millioner kroner. Som et ledd i vår
strategi om å forsterke Landkreditt som landbrukets finanskonsern, og ambisjon
om sterkere
vekst i personmarkedet, kjøper vårt morselskap Landkreditt SA seg opp i
Landbruksforsikring.
Samtidig selger Landkreditt Bank alle aksjer i leasing - og
finansieringsselskapet Landkreditt
Finans til BNP Paribas Leasing Solutions. Vi ligger foran målene i
strategiplanen, og bygger
et sterkere personmarkedssegment samtidig som vi forsterker vår strategiske
posisjon i landbruksmarkedet.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=444267

Nyheten er levert av OBI.