Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 19. november  

14/02-2018 13:49:17: (BRFI06) Brage Finans - Generalforsamling

Brage Finans AS har i dag avholdt ordinær generalforsamling der årsregnskapet
for 2017 ble fastsatt. Generalforsamlingen vedtok samtidig å gjennomføre en
egenkapitalemisjon stor kr 230.000.000,-. Aksjene ble tegnet av eksisterende
aksjonærer i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet. Videre vedtok
selskapets generalforsamling å gi fullmakt til styret til å oppta ansvarlig lån
og til å etablere fondsobligasjon, hver oppad begrenset til kr 100.000.000,-  

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=444270

Nyheten er levert av OBI.