Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 16. februar  

13/03-2018 17:48:15: (VEI) Veidekke bygger Levre skole i Bærum

Bærum kommune har tildelt Veidekke oppdraget med å bygge nye Levre barneskole.
Oppdraget er vunnet i en pris- og designkonkurranse med etterfølgende
samspillsfase. Totalentreprisen er verdt 236 millioner kroner ekskl. mva.  

Nye Levre skole bygges for fire parallelle klasser per trinn, og er forberedt
for fremtidige utvidelser for å imøtekomme vekst i kommunen. Det er lagt til
rette for utstrakt sambruk av rom og arealer, noe som gir fleksibilitet for
ulike undervisningsmetoder. I tillegg til lyse og moderne undervisningslokaler,
legges skoleanlegget til rette for å bli et godt nærmiljøanlegg. Idrettshall,
forsamlingssal, serveringskjøkken, musikkrom, øvingsrom osv. er plassert med
enkel atkomst fra vestibylen utenom skoletid. Utearealene er utformet for å
stimulere til aktivitet, læring og sosialt samvær, godt egnet til arrangementer
og rekreasjon for nærmiljøet.

Prosjektet har klare miljøambisjoner. Det skal etableres fasadeintegrert
solcelleanlegg på deler av bygget og det skal benyttes fjernvarme for uttørking
og oppvarming i byggeperioden. I samarbeid med kommunen skal det testes ut nytt
verktøy for oppfølging av klimagassutslipp for byggeprosjektet, dette for
miljøriktige valg av materialer og tekniske løsninger. 

- Prosjektet er gjennom samspillsfasen videreutviklet i nært samarbeid med Bærum
kommune. Prosjektgruppen har jobbet tett med både byggherre og skolevirksomheten
for å sikre at skolen og uteområdene blir i tråd med kundens og brukernes
ønsker, behov og krav. Det å bygge gode undervisningsbygg med tydelige
miljøambisjoner er noe vi setter svært høyt i Veidekke sier Erik Økland,
avdelingsleder for offentlige bygg. Vi takker Bærum kommune for tilliten, det
gode samarbeidet så langt og vi gleder oss til å ta fatt på dette spennende
prosjektet avslutter Økland.

Rivningen av gamle Levre skole startet i februar, og oppføring av den nye skolen
starter primo mai 2018. Overlevering til Bærum kommune blir i mai 2020. Veidekke
skal deretter drifte og vedlikeholde skolen i fem år. 

Les gjerne mer om Levre skole her:
https://www.baerum.kommune.no/aktuelt/gront-lys-for-levre-skole/ 


For mer informasjon kontakt:
Avdelingsleder Erik Økland, tlf 95 05 13 65, erik.oklan@veidekke.no 
Distriktsleder Anders W. Haugen, tlf 97 66 63 14, anders.haugen@veidekke.no 
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, tlf 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no 


Abonner på meldinger fra Veidekke:
http://veidekke.com/no/borsmeldinger/abonner-pa-meldinger/

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere.
Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter,
vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og
lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er nær 32 milliarder
kroner, og halvparten av de 8000 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke
er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=446426

Nyheten er levert av OBI.