Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 26. mai  

16/05-2018 08:00:00: (CLAV.ST) Clavister Q1 2018: Fortsatt tillväxt och investeringar enligt plan

Örnsköldsvik, Sverige, den 16 maj 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

Under kvartalet har Clavister fortsatt sin planerade och kommunicerade investering i sälj, marknad och utvecklingskapacitet för att bygga en internationell betydelsefull aktör inom området cybersäkerhet.
Q1 2018: 

· Kvartalets omsättning uppgick till 22,8 (20,6) MSEK
· Bruttovinsten uppgick till 17,4 (16,6) MSEK
· Bruttomarginalen uppgick till 76 (81)%, beroende på förändring i intäktmix mellan åren
· Rörelseresultatet uppgick till -27,0 (-18,3) MSEK, drivet av pågående sälj- och leveranskapacitetsuppbyggnad
· Resultat efter finansnetto uppgick till -36,3 (-19,4) MSEK, ökningen av finansiella kostnader drivs huvudsakligen av upptagna lån från Tagehus och den Europeska investeringsbanken samt av effekter från en försvagad kronkurs jämfört euron under kvartalet.
· Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 93,8 (59,3) MSEK. Därutöver tillkommer egna aktier med ett värde vid kvartalets utgång om 6,2 MSEK, vilket tillsammans med likvida medel ger en summa om 100,0 MSEK
· Resultat per aktie uppgick till -1,54 (-0,66) SEK

Clavisters VD, John Vestberg och Clavisters CFO, Håkan Mattisson, kommer att presentera bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen på onsdag den 16 maj kl. 10:45.

Den websända presentationen kan följas på https://www.redeye.se/live/clavister-q1-2018 

Frågor till bolaget kan ställas via frågeformuläret på sidan för livesändingen eller e-mail: questions@redeye.se

Presentationen kommer i efterhand att finnas tillgänglig på Clavisters sida på Redeye Universe https://www.redeye.se/company/clavister-holding

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group
+46 (0)660-29 92 00

Om Clavister
Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV, antalet aktieägare var per kvartalsskiftet 5 786 stycken. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.
Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16  maj 2018 kl. 08:00 CET.

Ekstern link: http://news.cision.com/se/clavister/r/clavister-q1-2018--fortsatt-tillvaxt-och-investeringar-enligt-plan,c2521225
Ekstern link: http://mb.cision.com/Main/9441/2521225/841920.pdf
Ekstern link: http://mb.cision.com/Public/9441/2521225/bda8e90c8ea07f59.pdf

Nyheten er levert av Cision.