Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 18. januar  

16/05-2018 16:50:19: (ORK) Orkla ASA: Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Orkla ASA har i dag kjøpt 535.000 egne aksjer gjennom megler til
gjennomsnittskurs kr 73,9508 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 5.901.933 aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 16. mai 2018

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


 
   

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=451715

Nyheten er levert av OBI.