Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai  

13/06-2018 17:00:01: (EIKR10) Eiendomskreditt selger gjenværende boliglånsportefølje til Sparebanken Sogn og Fjordane

Eiendomskreditt AS meldte 4. mai at selskapet vurderte salg av
privatkundeporteføljen med boliglån for å frigjøre kapital og ressurser til
satsing på finansiering av næringseiendom og fellesgjeld i borettslag. Det er i
dag inngått avtale der Sparebanken Sogn og Fjordane kjøper nevnte portefølje som
pt. utgjør ca.535 millionar kroner. 

Sparebanken Sogn og Fjordane er den 8. største sparebanken i Norge og har over
mange år satset på boligfinansiering med hele landet som markedsområde. Banken
har nå ca. 42 prosent av boliglånene sine utenfor Sogn og Fjordane og kjøpet av
Eiendomskreditt sin portefølje styrker denne satsingen videre. Overtagelsen av
porteføljen vil skje i løpet av juni.

Kontakt: 
Administrerende direktør Jan Kaare Hellevang 958 86 797
Direktør økonomi og finans Lars W. Lynngård 958 70 432 

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=453615

Nyheten er levert av OBI.