Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 24. mars  

13/06-2018 17:18:22: (INC) Incus Investor ASA i brudd med lånevilkårene

Basert på gjeldende estimater var Incus Investor ASA i brudd med lånevilkåret
til tre måneders rullerende EBITDA for perioden mars-mai 2018, samt EBITDA
hittil i år, med rapporteringsfrist 16. juni 2018. Dette skyldes i hovedsak at
Scana Steel har levert lavere EBITDA enn forventet i perioden.  
Et brudd vil medføre en reklassifisering av langsiktig gjeld til kortsiktig
gjeld. Incus er i konstruktiv dialog med bankene med sikte på å finne en
løsning.

Ved nærmere informasjon kan CFO Kjetil flesjå i Incus Investor kontaktes, tlf
+47 900 41 213

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=453616

Nyheten er levert av OBI.