Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 24. mars  

14/06-2018 08:45:16: (KOG) Equinor utvider eksisterende avtale med KONGSBERG med teknologi-leveranser til fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen

Kongsberg, Norge, 14. juni 2018 - Equinor har tildelt Kongsberg Maritime
kontrakten for leveranse av sikkerhets-og automasjonssystemet (SAS) til fase 2
av Johan Sverdrup-utbyggingen på norsk sokkel.

Valget av KONGSBERG som leverandør til fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen
bekrefter selskapets posisjon som teknologipartner i prosjektet. Equinor Energy
AS (da Statoil) tildelte i 2014 også KONGSBERG leveransene av forprosjekteringen
(FEED - Front End Engineering Design) og SAS-løsningen til de fire plattformene
i fase 1 av utbyggingen.

Fase 2 avtalen inneholder leveranse av SAS og digitalisering for en ny prosess
plattform som er planlagt idriftsatt i 2022. Kongsberg Maritime vil i tillegg
utvide og utføre modifikasjoner på allerede leverte systemer for feltsenteret,
samt levere topside kontrollsystem for tre subsea tie-backs og tekniske
løsninger for styring av landstrøm fra Haugsneset utenfor Haugesund.

"Dette er en betydelig kontrakt for KONGSBERG, og styrker ytterligere vår
posisjon i markedet som nøkkel-leverandør av automasjons- og sikkerhetsløsninger
til offshore, olje-og gass produksjonsmarkedet» sier Egil Haugsdal,
Administrerende Direktør i Kongsberg Maritime. «Vi er fornøyd med at Equinor
Energy AS utvider kontrakten til fase 2 av utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet,
og ser frem til et nært samarbeid med Equinor og deres hovedkontraktører for å
sikre optimal leveranse til prosjektet

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=453631

Nyheten er levert av OBI.