Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 24. mars  

14/06-2018 16:49:04: (DNB) DNB ASA - Tilbakekjøp av egne aksjer den 14. juni 2018

Den 14. juni 2018 kjøpte DNB ASA 220.000 egne aksjer til en snittkurs på
158,0745 kroner. Etter dette eier DNB ASA totalt 2.147.000 egne aksjer, i
tillegg til de av DNB ASAs egne aksjer som vil bli slettet etter gjennomføringen
av den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til tilbakekjøpene utført før den
ordinære generalforsamlingen i 2018.

Tilbakekjøpet av aksjer relaterer seg til det tilbakekjøpsprogrammet som ble
offentliggjort av DNB ASA 6. juni 2018. Tilbakekjøpsprogrammet omfatter opp til
ca. 24,1 millioner aksjer, hvorav opp til ca. 15,9 millioner aksjer kan bli
kjøpt tilbake i det åpne markedet. De resterende aksjene vil bli innløst fra
staten på proporsjonal basis, under forutsetning av at godkjennelse gis fra DNB
ASAs ordinære generalforsamling i 2019, slik at statens eierandel på 34,00 %
forblir uendret etter gjennomføringen av tilbakekjøpsprogrammet.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer, viser DNB
ASA til børsmelding av 6. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=453742

Nyheten er levert av OBI.