Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 24. mars  

14/06-2018 13:56:45: (YAR) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010727977.
Ny rentesats i perioden 18.06.2018 - 18.09.2018 er 1,72.
Ticker:YAR09

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Erik Marin-Andresen)

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=453713

Nyheten er levert av OBI.