Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 16. februar  

15/06-2018 16:41:29: (TEAM) TILBAKEKJØPE AV EGNE AKSJER

Team Tankers har den 15 juni 2018 kjøpt 5699 egne aksjer til kurs 8 per aksje. 

Etter denne transaksjonen eier Team Tankers totalt 3,785,572 egne aksjer eller
1.81 % av utestående aksjer.
 
Transaksjonen er gjennomført i henhold til fullmakt gitt på styremøte den 16.
august 2016.
Opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=453830

Nyheten er levert av OBI.