Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 16. februar  

18/06-2018 14:01:02: (ODF) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010774276.
Ny rentesats i perioden 20.06.2018 - 20.09.2018 er 7,01.
Ticker:ODF07

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Erik Marin-Andresen)

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=453917

Nyheten er levert av OBI.