Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 19. mai  

18/06-2018 14:02:35: (ENTRA) Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010789464.
Ny rentesats i perioden 20.06.2018 - 20.09.2018 er 1,87.
Ticker:ENTRA20 G

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale,
jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Erik Marin-Andresen)

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=453925

Nyheten er levert av OBI.