Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 23. mars  

11/07-2018 22:47:11: (ELE) Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding datert 6. august 2018 angående en ny rentefri
konvertibel lånefasilitet med tilknyttede frittstående tegningsretter (den 'Nye
Konvertible Lånefasiliteten') inngått med Alpha Blue Ocean ('ABO'), den 15. mai
2018 angående inngåelse av endelige avtaler vedrørende den Nye Konvertible
Lånefasiliteten og den 6. juni 2018 angående godkjennelse fra
generalforsamlingen av den Nye Konvertible Lånefasiliteten trekk av den første
transjen på MNOK 50 under den Nye Konvertible Lånefasiliteten. 

ABO har konvertert MNOK 7 000 000 av den Nye Konvertible Lånefasiliteten til en
konverteringskurs per aksje på NOK 2,8. Som en konsekvens av konverteringen er
aksjekapitalen forhøyet med NOK 200 000 ved utstedelse av 2 500 000 nye aksjer,
hver pålydende NOK 0,08. Kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
Selskapets nye aksjekapital er NOK 6 720 979,28 fordelt på 84 012 241 aksjer
hver pålydende NOK 0,08. Hver aksje gir rett til en stemme på selskapets
generalforsamling. 

De nye aksjene opptas til notering og kan handles umiddelbart. 

Denne meldingen offentliggjøres i henhold til Verdipairhandelloven § 5.12. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Cecilie Grue 
Administrerende direktør 
Telefon: +47 991 62 486 
E-post: cg@elementasa.com 

Lars Beitnes 
Styreleder 
Telefon: +356 7996 1497 
E-post: lcb@elementasa.com 

Om Element 
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor
mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en
lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte
prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet
grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til
prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=455433

Nyheten er levert av OBI.