Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 26. mars  

12/07-2018 16:44:58: (SBB-B.ST) Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB upprättar EUR certifikatsprogram med en ram om 200 miljoner euro

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") upprättar ett EUR företagscertifikatsprogram i Finland med ett rambelopp om EUR 200 000 000. I slutet på augusti 2018 kommer en investerarpresentation att hållas i Helsingfors och första emissionen beräknas ske kort därefter. Löptiden för certifikaten kommer att uppgå till högst 364 dagar.

Arrangör av programmet är Swedbank AB, Finnish Branch som även fungerar som emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank A/S, Finnish Branch.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)

SBB äger samhällsfastigheter i Norden samt hyreslägenheter på tillväxtorter i Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Genom bolagets stora samhällsengagemang kommer kommuner och andra intressenter att finna en långsiktig samarbetspartner i bolaget. SBB tilldelades pris som Årets fastighetsbolag vid Fastighetsgalan 2018. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på Nasdaq First North Premier. Certified Adviser är Erik Penser Bank (www.penser.se). Mer information om bolaget finns på www.sbbnorden.se.

Ekstern link: http://news.cision.com/se/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab/r/samhallsbyggnadsbolaget-i-norden-ab-upprattar-eur-certifikatsprogram-med-en-ram-om-200-miljoner-euro,c2574534

Nyheten er levert av Cision.