Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 19. april  

12/07-2018 13:28:26: (ARKIL B.CPH) Arkil Holding: AktietilbagekøbsprogramArkil Holding: Aktietilbagekøbsprogram

  Til Nasdaq Copenhagen    
 
Aktietilbagekøbsprogram12.07.2018 

Den 26. april 2018 offentliggjorde Arkil Holding et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet er struktureret efter bestemmelserne i Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (Safe-Harbour reglerne), som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Aktietilbagekøbet gennemføres i perioden fra og med den 1. maj 2018 til og med den 1. april 2019. I denne periode vil Arkil Holding købe egne aktier for op til en maksimal værdi af 5,0 mio. kr., dog maksimalt op til 10% af den til enhver tid værende aktiekapital.

Siden offentliggørelsesdagen den 26. april 2018 er følgende transaktioner foretaget under tilbagekøbsprogrammet:

 Antal AktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse2.5061.230,143.082.720
6. juli 2018711.190,0084.490
9. juli 2018691.220,0084.180
10. juli 2018661.210,0079.860
11. juli 2018121.200,0014.400
12. juli 2018571.200,0068.400
Total under aktietilbagekøbsprogrammet2.7811.227,633.414.050

Efter ovennævnte transaktioner ejer Arkil Holding 20.081 egne aktier, svarende til 4,09% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal A- og B-aktier i virksomheden er i alt 491.323 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EU Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Jesper Arkil, tlf. 20 66 93 08.

Med venlig hilsen

Arkil Holding A/S

Jesper ArkilBilag

Volume                Instrument          Trade Price         Traded on                                        Exchange ID

9                           ARKIL-B.CO        1190                     20180706 11:46:18.257397              XCSE

18                         ARKIL-B.CO        1190                     20180706 11:46:37.693792              XCSE

44                         ARKIL-B.CO        1190                     20180706 16:29:24.588797              XCSE

                                                                                                                   

25                         ARKIL-B.CO        1220                     20180709 11:13:07.186972              XCSE

30                         ARKIL-B.CO        1220                     20180709 11:37:00.065025              XCSE

14                         ARKIL-B.CO        1220                     20180709 12:42:22.701220              XCSE

                                                                                                                   

29                         ARKIL-B.CO        1210                     20180710 09:47:16.153440              XCSE

15                         ARKIL-B.CO        1210                     20180710 10:06:47.251146              XCSE

18                         ARKIL-B.CO        1210                     20180710 14:15:51.599998              XCSE

4                           ARKIL-B.CO        1210                     20180710 14:56:28.170610              XCSE

10                         ARKIL-B.CO        1200                     20180711 11:22:10.071630              XCSE

2                           ARKIL-B.CO        1200                     20180711 16:53:34.243880              XCSE

53                         ARKIL-B.CO        1200                     20180712 10:07:37.702312              XCSE

4                           ARKIL-B.CO        1200                     20180712 10:24:34.385482              XCSE


Vedhæftet fil


Nyheten er levert av GlobeNewswire.