Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 20. januar  

12/07-2018 17:30:11: (IC.CPH) IC Group opjusterer indtjeningsforventninger til regnskabsåret 2017/18

IC Group opjusterer indtjeningsforventninger til regnskabsåret 2017/18


Med udgangspunkt i præliminære regnskabstal for regnskabsåret 2017/18 forventes koncernens indtjening for regnskabsåret at blive realiseret med en EBIT-margin på cirka 7% (seneste udmelding: "cirka 6%, oprindelig udmelding i forbindelse med årsrapport for 2016/17: "cirka. 5%").

Opjusteringen skyldes hovedsageligt lavere end forventet omkostningsudvikling i Tiger of Sweden og yderligere besparelser i IC Groups centrale funktioner i løbet af 4. kvartal 2017/18.

Alle øvrige tidligere udmeldte finansielle forventninger for regnskabsåret 2017/18 er uændrede. Der forventes således fortsat en mindre samlet reduktion i koncernens omsætning sammenholdt med regnskabsåret for 2016/17.

IC Group offentliggør årsrapport for 2017/18 den 28. august 2018. Offentliggørelsen vil blive efterfulgt af en telekonference for investorer og analytikere, hvor direktionen vil gennemgå regnskabet samt besvare eventuelle spørgsmål.

IC Group A/S

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:   

Jens Bak-Holder

Head of Investor Relations

+45 21 28 58 32

15_DK_Opjustering_12072018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: IC Group A/S via Globenewswire
Nyheten er levert av GlobeNewswire.