Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 23. mars  

12/07-2018 21:27:40: (PROTCT) 14,3% vekst, 99,5% combined ratio

Brutto forfalt premie vokste med 14,3% i andre kvartal i 2018.
 
Netto combined ratio økte fra 90,7% i 2017 til 99,5% i 2018. Det tekniske
resultatet er hovedsakelig drevet av dårlige skadetall i Norge og Danmark.  
 
Resultat før skatt i ble MNOK 97,4. 
Resultatet er drevet av det svake teknisk resultat samt en forbedret
investeringsavkastning. Prisøkninger har blitt og vil bli gjennomført på flere
produkter.
 
Guidingen for netto combined ratio for 2018 endres fra > 94% til vesentlig over
94%. Som følge av sterke prisøkninger forventes volumveksten for 2018 å synke
fra tidligere guidet 20% til 16%. Av samme grunn forventes det en lavere
volumvekst i 2019 enn den langsiktige guidingen på 15%. Guidingen på
kostnadsprosenten holdes uendret. 
 
Sverige har fremdeles gode resultater både når det gjelder volumutvikling og
lønnsomhet.

UK er i rute og en potensiell hard Brexit vil ikke påvirke vår virksomhet eller
fremtidige planer for det britiske markedet. 
 
Ytterligere detaljer følger i vedlagte rapport og presentasjon som inkluderer
definisjoner av finansielle nøkkeltall.
 
Oslo, 12. juli 2018
Protector Forsikring ASA
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandellov

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=455533

Nyheten er levert av OBI.