Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 23. mars  

12/07-2018 17:51:00: (TEL) Tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor kjøpte 12. juli 2018 120.000 egne aksjer til snittkurs 167,73 kroner, og
eier etter dette 1.738.810 egne aksjer. 	

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til
børsmeldingen av 21. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=455527

Nyheten er levert av OBI.