Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 24. mars  

10/08-2018 14:09:08: (RAUKO01) Oslo Børs - Rauma kommune - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010830300.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for
informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt
notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra
og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456898

Nyheten er levert av OBI.