Forsinkede kurser. Sist oppdatert: søndag 24. mars  

10/08-2018 14:53:04: (SOAG) SOAG: Utvidelse og tilbakekjøp av seniorlån

Sparebank 1 Østfold Akershus har i dag utvidet følgende obligasjonslån,
NO0010824972 med 150 mnok. 
 
I denne forbindelse har banken kjøpt tilbake 82 mnok i obligasjonslån
NO0010695182 og 80 mnok i obligasjonslån NO0010709058.
 
SEB var tilrettelegger for utvidelsen.

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
 
Kontaktpersoner i Sparebank 1 Østfold Akershus
Lillian E. Lundberg, Viseadm. Dir/Investorkontakt tlf 48044469
Henry Tvete, Finanssjef tlf 91840809

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456901

Nyheten er levert av OBI.