Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 18. april  

10/08-2018 15:03:14: (SBTE16) Tilbakekjøp og utvidelse av SBTE18 PRO/SBTE32 PRO

Sparebanken Telemark har kjøpt tilbake 98 MNOK i SBTE18 PRO (ISIN NO0010702863).

Nytt utestående volum er 183 MNOK.

Sparebanken Telemark har samtidig utvidet SBTE32 PRO (ISIN NO0010820137) med 90
MNOK. Nytt utestående volum er 500 MNOK. 

SEB var tilrettelegger.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456902

Nyheten er levert av OBI.