Forsinkede kurser. Sist oppdatert: mandag 25. mars  

10/08-2018 16:32:07: (KOG) Informasjon om enkeltelementer i forkant av KONGSBERGs rapportering av 1. halvår 2018

Informasjon om to større forhold som påvirker konsernets resultater for 2.
kvartal

Kostnader knyttet til oppkjøp

KONGSBERG annonserte 6. juli 2018 at konsernet hadde signert en avtale om kjøp
av Rolls-Royce Commercial Marine. Knyttet til dette oppkjøpet samt andre
M&A-aktiviteter har det i andre kvartal påløpt kostnader på totalt NOK 79
millioner i segmentet «others».

Kostnader knyttet til ett enkeltprosjekt i Kongsberg Maritime

I andre kvartal har det påløpt NOK 50 millioner, utover hva som har vært
forventet, knyttet til en større løsningsleveranse. Kostnadene relaterer seg
blant annet til forsinkelser i prosjektet samt høyere
tilpasnings-/utviklingskostnader enn prognostisert. 

KONGSBERG vil rapportere resultater for 1. halvår 2018 fredag 24. august.
Rapport og presentasjon vil være tilgjengelig på www.newsweb.no kl 07:00 og det
vil bli avholdt en presentasjon i Vika Atrium konferansesenter kl 08:15.
Presentasjonen vil også bli sendt som webcast.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Erik Hoff, Group Vice President, Investor Relations, 991 11 916.

KONGSBERG (OSE-ticker: KOG) er et internasjonalt, kunnskapsbasert konsern som
leverer høyteknologiske systemer og løsninger til kunder innen olje- og
gassindustrien, handelsflåten, forsvar og romfart. KONGSBERG har 7 000
medarbeidere i mer enn 25 land og hadde i 2017 driftsinntekter på 14,5
milliarder kroner. Følg oss på Twitter: @kongsbergasa.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=456909

Nyheten er levert av OBI.