Forsinkede kurser. Sist oppdatert: torsdag 23. mai  

14/09-2018 11:26:13: (IMSK) Siste noteringsdag i dag / Last day of listing today

Viser til melding 12.06.2018. Siste noteringsdag for aksjene i IMSK SE er i dag,
14.09.2018.

See announcement 12.06.2018. Last day of listing for the shares in IMSK SE is
today, 14.09.2018.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=459438

Nyheten er levert av OBI.