Forsinkede kurser. Sist oppdatert: fredag 22. februar  

11/10-2018 17:00:01: (ELE) Share capital increase registered

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en ny rentefri NOK 500
millioner konvertibel lånefasilitet med tilknyttede frittstående tegningsretter
(den 'Nye Konvertible Lånefasiliteten') inngått med European High Growth
Opportunities Securitization Fund ('EHGO'), den 15. mai 2018 angående inngåelse
av endelige avtaler vedrørende den Nye Konvertible Lånefasiliteten og den 1.
oktober 2018 angående trekk av den andre transjen på MNOK 50 under den Nye
Konvertible Lånefasiliteten. 

EHGO har konvertert MNOK 7 000 000 av den Nye Konvertible Lånefasiliteten til en
konverteringskurs per aksje på NOK 1,7. Som en konsekvens av konverteringen er
aksjekapitalen forhøyet med NOK 329 411,76 ved utstedelse av 4 117 647 nye
aksjer, hver pålydende NOK 0,08. Kapitalforhøyelsen er registrert i
Foretaksregisteret. Selskapets nye aksjekapital er NOK 8 050 391,04 fordelt på
100 629 888 aksjer hver pålydende NOK 0,08. Hver aksje gir rett til en stemme på
selskapets generalforsamling. 

De nye aksjene opptas til notering og kan handles umiddelbart. 

Denne meldingen offentliggjøres i henhold til Verdipairhandelloven § 5.12. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

Cecilie Grue 
Administrerende direktør 
Telefon: +47 991 62 486 
E-post: cg@elementasa.com 

Lars Beitnes 
Styreleder 
Telefon: +356 7996 1497 
E-post: lcb@elementasa.com 

Om Element 
Element er et nytenkende og innovativt prosjektinvesteringsselskap innenfor
mineralsektoren. Selskapet jobber kontinuerlig med å skape aksjonærverdi til en
lavest mulig risiko. Element har som strategi å identifisere undervurderte
prosjekter med kort vei til kontantstrøm, hvor infrastruktur og annet
grunnarbeid, i stor grad er gjennomført. Selskapet har særlig fokus knyttet til
prosjekter med ny og gjerne banebrytende teknologi innenfor sine nisjer.

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=461141

Nyheten er levert av OBI.