Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 23. februar  

12/10-2018 18:06:10: (TEL) Tilbakekjøp av egne aksjer

Telenor kjøpte 12. oktober 2018 500.000 egne aksjer til snittkurs 151,27 kroner,
og eier etter dette 11.174.374 egne aksjer.

For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Telenor til
børsmeldingen av 21. juni 2018 (tilgjengelig på www.newsweb.no).

Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=461216

Nyheten er levert av OBI.