Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai  

07/12-2018 07:35:22: (ARKIL-B.CPH) Arkil Holding: AktietilbagekøbsprogramArkil Holding: Aktietilbagekøbsprogram

  Til Nasdaq Copenhagen    
 
Aktietilbagekøbsprogram07.12.2018 

Den 28. november 2018 offentliggjorde Arkil Holding et aktietilbagekøbsprogram. Aktietilbagekøbsprogrammet er struktureret efter bestemmelserne i Europaparlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016 (Safe-Harbour reglerne), som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktietilbagekøb.

Aktietilbagekøbet gennemføres i perioden fra og med den 1. december 2018 til og med den 17. april 2019. I denne periode vil Arkil Holding købe egne aktier for op til en maksimal værdi af 5,0 mio. kr., dog maksimalt op til 10% af den til enhver tid værende aktiekapital.

Siden offentliggørelsesdagen den 28. november 2018 er følgende transaktioner foretaget under tilbagekøbsprogrammet:

 Antal AktierGennemsnitslig købsprisVærdi af programmet i DKK
I alt, seneste meddelelse00,000
3. december 2018461.090,0050.140
4. december 2018371.130,0041.810
5. december 2018511.110,0056.610
6. december 2018511.110,0056.610
Total under aktietilbagekøbsprogrammet1851.109,03205.170

Efter ovennævnte transaktioner ejer Arkil Holding 21.634 egne aktier, svarende til 4,40% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal A- og B-aktier i virksomheden er i alt 491.323 aktier, inklusive egne aktier.

I overensstemmelse med EU Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 præsenteres transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet i detaljeret form i vedhæftede bilag.

Spørgsmål vedrørende denne henvendelse kan rettes til adm. direktør Jesper Arkil, tlf. 20 66 93 08.

Med venlig hilsen

Arkil Holding A/SJesper ArkilBilag

Volume                Instrument          Trade Price         Traded on                                        Exchange ID

46                         ARKIL-B.CO        1090                     20181203 12:50:45.961748              XCSE

                                                                                                                   

37                         ARKIL-B.CO        1130                     20181204 16:30:35.222238              XCSE

                                                                                                                   

51                         ARKIL-B.CO        1110                     20181205 10:33:08.369156              XCSE

                                                                                                                   

10                         ARKIL-B.CO        1110                     20181206 10:41:12.248814              XCSE

9                           ARKIL-B.CO        1110                     20181206 11:43:09.585962              XCSE

20                         ARKIL-B.CO        1110                     20181206 12:00:52.170396              XCSE

12                         ARKIL-B.CO        1110                     20181206 12:13:38.946190              XCSE


Vedhæftet fil


Nyheten er levert av GlobeNewswire.