Forsinkede kurser. Sist oppdatert: lørdag 25. mai  

07/12-2018 09:52:20: (CHEMM.CPH) AktietilbagekøbsprogramAktietilbagekøbsprogram

MEDDELELSE NR. 159

7. december 2018Aktietilbagekøbsprogram

ChemoMetec har besluttet at gennemføre et aktietilbagekøbsprogram på op til 110.000 styk aktier i ChemoMetec A/S, som til dagens kurs svarer til en værdi på ca. DKK 10 mio. Formålet med aktietilbagekøbsprogrammet er en optimering af koncernens kapitalstruktur.

Aktieopkøbet vil blive foretaget uden for bestemmelserne i artikel 5 i Markedsmisbrugsforordningen og vil blive foretaget i overensstemmelse med Nasdaq OMX.s retningslinjer for udstedere. Købene vil blive foretaget til markedskurs, der maksimalt afviger med 5% i op- eller nedadgående retning i forhold til den seneste kurs på Nasdaq OMX forud for købet og på en måde, således at købene ikke påvirker den aktuelle aktiekurs.

ChemoMetec har valgt Danske Bank til at forestå aktietilbagekøbet, og Danske Bank vil købe aktier og forestår handelsbeslutninger uafhængigt af og uden indflydelse fra ChemoMetec inden for den afgivne tidsramme og kursinterval.

Programmet gennemføres under den af generalforsamlingen allerede givne bemyndigelse, som tillader ChemoMetec at erhverve op til 20% egne aktier. De erhvervede aktier vil blive lagt i depot og regnskabsmæssigt behandlet som beholdning af egne aktier. Kursværdien af de tilbagekøbte aktier vil blive afregnet kontant.

ChemoMetec kan på ethvert tidspunkt beslutte at stoppe programmet. Såfremt dette sker, vil det blive meddelt via en selskabsmeddelelse.Yderligere oplysninger

Administrerende direktør (CEO) Michael Eising, ChemoMetec A/S

Telefon: (+45) 4813 1020

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com.


Vedhæftet fil


Nyheten er levert av GlobeNewswire.