Forsinkede kurser. Sist oppdatert: onsdag 22. mai  

07/12-2018 12:03:16: (NORTHM.CPH) North Media A/S opjusterer forventningerne til 2018North Media A/S opjusterer forventningerne til 2018

North Media A/S opjusterer forventningerne til 2018

Selskabsmeddelelse nr. 09-18

7. december 2018

North Media A/S præciserer forventningen til omsætningen i 2018. Koncernens omsætning forventes nu at udgøre i niveauet 1.140 mio. kr. Tidligere var forventningen til koncernomsætningen et spænd på mellem 1.120 og 1.155 mio. kr.

Forventningerne til EBIT før særlige poster øges til 107-110 mio. kr. mod tidligere 75-95 mio. kr. Opjusteringen skyldes primært større tryksagsmængder og omkostningsbesparelser i den sidste del af året i FK Distribution samt generelt bedre resultatudvikling i North Media Online og i BEKEY.

I 2018 forventes særlige poster på cirka -16 mio. kr. Forøgelsen i 2. halvår 2018 er relateret til organisationsmæssige ændringer, som er gennemført i North Media Aviser. Pr. 30. juni 2018 udgjorde de særlige poster -13,6 mio. kr. og bestod af fratrædelsesomkostninger i forbindelse med organisationsmæssige ændringer, jf. note 4 i Halvårsrapport 2018.

I 2019 forventes et EBIT på niveau med resultatet i 2018. Forventningerne til 2019 er behæftet med usikkerhed særligt på grund af annoncemarkedernes udvikling.

Forventningerne til 2019 præciseres i forbindelse med Årsrapport 2018, som forventes offentliggjort torsdag den 7. februar 2019.

Yderligere oplysninger

Ordførende koncerndirektør & CFO Kåre Wigh, mobil 25 65 21 45.
Nyheten er levert av GlobeNewswire.