Forsinkede kurser. Sist oppdatert: tirsdag 21. mai  

07/12-2018 07:30:00: (PROTCT) Resultatoppdatering Q4 2018 og combined ratio guiding 2019

Tidligere kommunisert til markedet på selskapets kapitalmarkedsdag 26. oktober
2018

- Det er tatt et stort tap relatert til skjeggkre i Q3 2018. Tapet er relatert
til både 2018-årgangen og tidligere årganger.
- Antall skjeggkre-saker har eskalert gjennom 2018 og eskaleringen har
forsterket seg ytterligere i Q3 2018.            
- Tingretten har så langt konkludert med verditap på boligen i visse
situasjoner.
- Vi vil fjerne skjeggkre fra vilkårene fra og med 1. november 2018. Ingen
verditap som følge av skjeggkre vil oppstå på nye poliser etter denne dato.
- Vi vil kunne miste et stort volum eller være ute av markedet hvis
konkurrentene ikke følger etter med å fjerne skjeggkre-dekningen fra vilkårene. 
- Implementeringen av tiltakene vil ha en forsinket effekt, noe som betyr at Q4
vil bli negativt influert av skjeggkre. En liten hale relatert til forsinkelsen
vil berøre 2019.
- Q4 tallene vil bli svake og net combined ratio vil bli  > 100%
 
Ny oppdatering på skjeggkre

- Skjeggkre er fjernet fra vilkårene som planlagt
- Konkurrentene har, så langt vi vet, ikke fulgt opp med å fjerne skjeggkre fra
vilkårene. Vi vurderer nå våre strategiske opsjoner for boligselgerforsikring og
Nordea er engasjert som rådgivere.
- Antall skader i Q4 er høyere enn i Q3, hvilket er forventet i vår
reservesetting 
- Vi vil bokføre 2019-halen relatert til skjeggkre i 2018
- Etter en vurdering av antall skader rapportert i oktober og november, er vi av
den oppfatning at selskapets net combined ratio for regnskapsåret 2018 vil kunne
havne på ca. 107%. Alle forventede tap relatert til skjeggkre er da historie og
tidligere kommunisert reserve opp- og nedside er uendret. 
 
Guiding 2019
Selskapets net combined ratio forventes å 

Ekstern link: https://newsweb.oslobors.no/message/465258

Nyheten er levert av OBI.